Pravila nagradne igre

Početna / Pravila nagradne igre


„Mlinar i Jamnicu spoji i super nagrade osvoji“

Prije sudjelovanja u nagradnoj igri molimo Vas da pročitate ova pravila!

 1. ČLANAK 1. Organizator

  1. Organizator ove nagradne igre pod nazivom „Mlinar i Jamnicu spoji i super nagrade osvoji“ je MLINAR pekarska industrija d.o.o. Radnička cesta 228c, 10 000 Zagreb OIB: 62296711978 (u nastavku Organizator).

  2. Nagradna igra priređuje se u cilju promocije proizvoda Organizatora.

 2. ČLANAK 2. Trajanje

  1. Nagradna igra traje od 18.10.2021. do 31.10.2021.

 3. ČLANAK 3. Područje organiziranja i provođenja nagradne igre

  1. Nagradna igra se organizira i provodi u svim prodavaonicama Organizatora u Hrvatskoj.

 4. ČLANAK 4. Pravila

  1. Pravila nagradne igre bit će objavljena na Internet stranici www.mlinar.hr. Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obaveze iz ovih pravila.

 5. ČLANAK 5. Pravo sudjelovanja

  1. Pravo sudjelovanja imaju svi kupci u prodavaonicama Organizatora.

  2. Pravo sudjelovanja nemaju zaposlenici Organizatora sa svojom užom obitelji.

 6. ČLANAK 6. Način sudjelovanja

  1. U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve osobe s prebivalištem na području Republike Hrvatske koji za vrijeme trajanja nagradne igre „Mlinar i Jamnicu spoji i super nagrade osvoji“ kupe bilo koji Mlinarov proizvod i proizvod iz asortimana Jamnica plus d.o.o. u jednoj od Mlinar prodavaonica.

   Kupci će za ostvarenu kupnju dobiti račun na kojem će biti vidljivo da su kupili Mlinarov proizvod Jamnica proizvod. Potrebno je osobne podatke (ime i prezime, telefon, e-mail adresa i kućna adresa) i broj računa unijeti na Mlinar web stranici u obrazac.

 7. ČLANAK 7. Odabir dobitnika

  1. Izvlačenje dobitnika nagradne igre održat će se u srijedu, 3.11.2021., u prostorijama Organizatora nagradne igre, uz prisustvo tročlane komisije. Izvlačenje će ručno izvršiti jedan od članova komisije.

   Tijekom izvlačenja dobitnika nagrada, sačinit će se zapisnik koji će sadržavati imena i adrese dobitnika te će se provjeriti jesu li ispunjeni uvjeti igranja nagradne igre iz čl. 6 stavka 1 ovih pravila.

  2. Dobitnici nagrada bit će objavljeni na službenoj Facebook stranici Mlinara i web stranici

   Tijekom izvlačenja dobitnika nagrada, sačinit će se zapisnik koji će sadržavati imena i adrese dobitnika te će se provjeriti jesu li ispunjeni uvjeti igranja nagradne igre iz čl. 6 stavka 1 ovih pravila.

   https://www.facebook.com/MlinarHrvatska/
   https://www.mlinar.hr/hr/

   Dobitnici nagrada bit će obaviješteni o dobitku u roku od osam (8) dana od dana izvlačenja.

 8. ČLANAK 8. Diskvalifikacija

  1. Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati sudionike u sljedećim slučajevima:

   - ako sudionik prekrši ova pravila
   - ako sudionik ne pošalje točan broj računa koji je određen ovim pravilima nagradne igre
   - ako sudionik upiše broj računa na kojem nisu navedeni proizvodi određeni pravilima nagradne igre
   - u drugim slučajevima za koje organizator procijeni da zahtijevaju diskvalifikaciju sudionika

 9. ČLANAK 9. Nagradni fond

  1. Nagradni fond sastoji se od:

   1. Samsung Galaxy Z Fold 3 256GB crni 5G u vrijednosti 13.999,00 kn
   2. Samsung Galaxy Z Flip 3 128GB crni 5G u vrijednosti 7.699,00 kn
   3. Samsung Galaxy Watch4 Classic 42mm crni u vrijednosti 2.699,00 kn

   Ukupna vrijednost nagradnog fonda : 24.397,00 kn (uključen PDV)

   Organizator se obvezuje pet posto (5%) utvrđene vrijednosti nagradnog fonda uplatiti u korist Hrvatskog Crvenog križa.

  2. Sudionici u ovoj promotivnoj aktivnosti nemaju pravo zahtijevati drugu nagradu od one koja je navedena u ovim pravilima.

  3. Nagrada se ne može zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge, niti se mogu prenijeti na drugu osobu.

 10. ČLANAK 10. Rezultati promotivne aktivnosti i preuzimanje nagrade

  1. Imena dobitnika nagrada, bit će objavljena na web stranici organizatora i Facebook profilu https://www.mlinar.hr/hr/ , https://www.facebook.com/Mlinar.Hrvatska/. Svi dobitnici bit će obaviješteni o načinu preuzimanja nagrada telefonski u roku od osam (8) dana od dana izvlačenja.

  2. Nagrade dobitnicima biti će poslane poštom na kućne adrese u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi.

  3. Preuzimanjem nagrade prestaju sve obveze Organizatora prema dobitniku.

 11. ČLANAK 11. Publicitet

  1. Za potrebe promocije nagradne igre, Organizator će objaviti podatke o dobitnicima (njihova imena) te podatke o osvojenim nagradama. Također, Organizator ima pravo dobitnike pozvati na javno uručenje nagrade. Na javnom uručenju nagrade, dobitnici mogu biti uslikani ili snimljeni, a takve snimke odnosno videozapisi javno objavljeni - opet za potrebe promocije nagradne igre. Više o tome kako Organizator obrađuje osobne podatke sudionika i dobitnika možete saznati na http://www.mlinar.hr/hr/pravila-privatnosti.

 12. ČLANAK 12. Prekid promotivne aktivnosti

  1. Nagradna igre se može prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. U tom slučaju se oslobađa svih eventualno nastalih obveza prema sudionicima. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem elektroničkih medija.

 13. ČLANAK 13. Porezi

  1. Organizator ne snosi nikakve eventualne poreze, obveze ili naknade izravno povezane s nagradom.

 14. ČLANAK 14. Prihvaćanje pravila

  1. Sudionik nagradne igre prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.

  2. Organizator zadržava pravo promjene ovih Pravila.

  3. O promjenama u pravilima organizator će obavijestiti sudionike putem elektroničkih Medija.

 15. ČLANAK 15. Tumač pravila

  1. Glavni tumač ovog pravilnika je Organizator promotivne aktivnosti.

 16. ČLANAK 16. Pravna nadležnost

  1. Ugovorne stranke su suglasne da će sve eventualne međusobne sporove proizašle iz ovog Pravilnika pokušati riješiti sporazumno, a ako to nije moguće, ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

 17. ČLANAK 17. Valjanost pravila nagradne igre

  1. Ova pravila primjenjuju se nakon što Ministarstvo financija RH na njih izda odobrenje, a vrijede sve do završetka nagradne igre.

  2. Nagradna igra odobrena je od Ministarstva financija pod brojem:

   KLASA: UP/I-460-02/21-01/426
   URBROJ: 513-07-21-01/21-2

Priređivač nagradne igre:

Mlinar pekarska industrija d.o.o.
Radnička cesta 228c
10 000 Zagreb
Tel: 01/ 2382 300
Fax: 01/ 2382 303
OIB: 62296711978